Tietoa laitoksesta

Koulutuksemme perehdyttää muotoilualaan liittyvien tieteiden ja taiteiden käsitteistöön ja työmenetelmiin ja painottaa kommunikaatio- ja yhteistyötaitoja erityisosaamisen rinnalla. Opiskelijoillamme on mahdollisuus luoda yksilöllisiä osaamiskokonaisuuksia ja yhdistää eri alojen yhteisiä, koulutusohjelmarajat ylittäviä opintoja, jotka vastaavat työelämän tulevaisuuden tarpeita. Koulutusohjelmistamme valmistuu muotoilualan ammattilaisia, joilla on kansainväliset valmiudet työskennellä muun muassa tuotesuunnittelijoina, muotoilijoina, itsenäisinä yrittäjinä tai alan tutkijoina yritysten, kulttuurilaitosten, julkisen sektorin tai median palveluksessa sekä muotoilujohtamisen asiantuntijatehtävissä meillä ja maailmalla.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 26.08.2016.