Yhteistyö

Muotoilun laitos on jatkuvassa vuorovaikutuksessa yritysten, yhteisöjen, korkeakoulujen, ympäröivän yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kanssa. Kumppaneillemme tarjoamme mahdollisuuden yhteistyöhön kansainvälisen tason taidekorkeakoulun kanssa, joka kiinnostaa maailman parhaimpia opiskelijoita. Laitoksen opetus ja tutkimus ovat saaneet kansainvälistä tunnustusta. Arvojamme ovat ihmiskeskeisyys, kestävä kehitys, parempi asuin- ja elinympäristö sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Toimintamme perustuu asiantuntijuuteen, kansalliseen kulttuuriseen pääomaan sekä dynaamisiin kansainvälisiin yhteyksiin. Tutkimus ja opetus tukevat toinen toisiaan ja luovat jatkuvasti uutta ajattelua.

Yhteistyöprojektit hyödyttävät molempia osapuolia muun muassa tuoteideoina, uusina menetelminä ja näkökulmina, julkaisuina sekä kansallisina ja kansainvälisinä kontakteina. Projekteista saadut tuotot laitos kohdentaa suoraan tutkimuksen ja opetuksen laadun kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

Yhteistyömuotoja:

  • opinnäytetyö
  • yrityksen tilaama maksupalveluprojekti
  • yhteistyöprojekti esimerkiksi Tekesin tai Euroopan Unionin kanssa
  • näyttely- ja messuprojekti
  • korkeakoulu- tai oppilaitosprojekti

Kerromme mielellämme lisää yhteistyövaihtoehdoista. Ota yhteyttä laitoksen johtajaan tai ohjelmajohtajiin.

 

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 26.08.2016.