Väitös muotoilun alalta: TaM Fahrettin Ersin Alaca

2017-11-30 12:00:00 2017-11-30 14:00:00 Europe/Helsinki Väitös muotoilun alalta: TaM Fahrettin Ersin Alaca Tutkimus esittelee muotoiluperinnön hallintastrategian, joka korostaa käytettävyyttä ja hyödyntää olemassa olevia sosiaalisia ja poliittis-taloudellisia verkostoja ja edistää kulutuskäyttäytymisen positiivista muutosta. http://design.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e7c0947bf895b2c09411e78cc6dd07f39b33863386 Hämeentie 135 C, 00560, Helsinki

Tutkimus esittelee muotoiluperinnön hallintastrategian, joka korostaa käytettävyyttä ja hyödyntää olemassa olevia sosiaalisia ja poliittis-taloudellisia verkostoja ja edistää kulutuskäyttäytymisen positiivista muutosta.

30.11.2017 / 12:00 - 14:00
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Iso luentosali 822, Hämeentie 135 C, 00560, Helsinki, FI

TaM Fahrettin Ersin Alaca esittää tarkastettavaksi väitöskirjansa Globalising a Design Heritage Strategy: From Finland’s Artek to Turkey’s Grand Bazaar. (Muotoiluperintöstrategian kansainvälistäminen: Suomen Artekista Turkin Suureen basaariin) torstaina 30. marraskuuta 2017.

Vastaväittäjä: PhD, prof. Dirk Snelders, TU Delft
Kustos: prof. Pekka Korvenmaa, Aalto-yliopiston muotoilun laitos

Keskustelu käydään englanniksi.

Lisätietoa väitöksestä:

Väitöskirja esittää, että historialliset muotoilun aarteet, jotka säilyvät yhteisessä elävässä muistissa, voidaan valjastaa edistämään hitaampia kulutustapoja vastakohtana vallitsevalle nopean muodin jatkuvalle uuden tuottamiselle. Hypoteesina on, että muotoiluperintöön perustuva kestävyysstrategia, joka edistää kestävää kulutusta, voi olla mukana ehkäisemässä eturistiriitoja muuttuvan yritysmaailman ja asiakkaiden välillä. Tutkimus esittelee muotoiluperinnön hallintastrategian, joka korostaa käytettävyyttä ja hyödyntää olemassa olevia sosiaalisia ja poliittis-taloudellisia verkostoja ja edistää kulutuskäyttäytymisen positiivista muutosta.

Arvouttamisen ilmiö muotoilussa on valittu keskeiseksi tarkastelukohteeksi. Väitöskirja esittää, että muotoiluperinnön hallintastrategia voidaan toteuttaa pysyvien esineiden avulla. Tutkimus tarkastelee kodinesineyritys Artekin 2nd Cycle -projektia. Analyysi valaisee sitä, miten pitkän linjan tutun yrityksen kulttuurisia ja historiallisia tuotteita tuotetaan ja myydään jatkuvasti kuluttajien uusien ja muuttuvien toiveiden ja tarpeiden mukaisina. Artekin projekti yhdistää jatkuvan arvouttamisen, tuotteiden pitkäikäisyyden ja myös kestävän kulutuksen ja on innostava esimerkki siitä, miten muotoiluperintö voi sekä olla sosiaalisesti hyödyllinen että tarttua uusiin taloudellisiin mahdollisuuksiin uutta tietotaitoa ja inhimillisiä kykyjä käyttäen.

Lisäksi väitöskirja tutkii voiko tämän suomalaisen esimerkin edustama muotoiluperinnön hallintastrategia toimia myös toisessa kulttuurissa.  Kehittyvät maat eli nousevat markkinat valittiin käyttöalueiksi niiden taloudellisen kasvun ja kulutuksen hälyttävän kasvun vuoksi. Kasvavan perinnelähtöisen eetoksen soveltuvuutta ja tarpeellisuutta käsitellessä Turkki edustaa laajoja nousevia markkinasegmenttejä, ja teoreettisena esimerkkitapauksena esitellään Istanbulin valtava Suuri basaari.

Väitöskirjassa Suurelle basaarille laaditaan muotoiluperinnön hallintastrategia Suomen esimerkkitapauksen innoittamana ja niin, että mukaan otetaan tietoja matkailuympäristöjen kulttuuriperinnön hallinnan tutkimuksista. Basaarissa toimivien eri alojen ammattilaisten huolellisten haastattelujen ja niissä esiin nousseiden ajatusten perusteella laaditaan hypoteettinen strategia, jonka tavoitteena on yhdistää basaarin laajan sidosryhmäverkoston erilaiset edut ja kestävän kulutuksen edistäminen. Lopuksi väitöskirja esittelee periaateohjeistuksen strategian käyttöönotosta eri kulttuureissa, jotta tutkimustulosten käyttäminen erilaisissa perinnekonteksteissa ympäri maailman olisi jatkossa mahdollista.

Tervetuloa!

Väitöskirja on esillä Aalto-yliopiston Learning Hub Arabiassa, Hämeentie 135 C, 5. krs, huone 570 viimeistään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta.