Väitös muotoilun alalta: MMM Michael Lettenmeier

2018-05-25 12:00:00 2018-05-25 14:00:00 Europe/Helsinki Väitös muotoilun alalta: MMM Michael Lettenmeier Mistä tiedetään, milloin elämäntapa on kestävä? Miten saadaan nykyisistä elämäntavoista kestäviä? Michael Lettenmeierin väitöskirja antaa vastauksia näihin kysymyksiin. http://design.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e854e33231544454e311e8a7f8c336b13dcbedcbed Runeberginkatu 22-24, 00100, Helsinki

Mistä tiedetään, milloin elämäntapa on kestävä? Miten saadaan nykyisistä elämäntavoista kestäviä? Michael Lettenmeierin väitöskirja antaa vastauksia näihin kysymyksiin.

25.05.2018 / 12:00 - 14:00
Saastamoisen säätiö -Sali H324, Chydenia, Runeberginkatu 22-24, 00100, Helsinki, Töölö, FI

MMM Michael Lettenmeier esittää tarkastettavaksi väitöskirjansa  A sustainable level of material footprint — Benchmark for designing one-planet lifestyles perjantaina 25. toukokuuta 2018.

Vastaväittäjä: PhD, Prof. Tim Cooper, Nottingham Trent University
Kustos: professori Sampsa Hyysalo, Aalto-yliopiston muotoilun laitos
Keskustelu käydään englanniksi.

Lisätietoa väitöksestä:

Lettenmeierin väitöskirja A sustainable level of material footprint — Benchmark for designing one-planet lifestyles // Materiaalijalanjäljen kestävä taso – mittapuu yhden planeetan elämäntapojen toteuttamiseen

  • määrittelee kestävän materiaalijalanjäljen tason kotitalouksille,
  • näyttää, miten kotitaloudet voivat tämän mittapuun avulla muuttaa elämänsä kestävään suuntaan ja
  • ehdottaa, miten muotoilijat ja suunnittelijat voisivat edistää kestäviä elämäntapoja.

Lettenmeierin väitöskirja kehittää kotitalouksien materiaalijalanjäljen mittapuuksi kestävien elintapojen muotoiluun.

Kirja näyttää, miten kotitaloudet ovat käyttäneet mittapuuta siirtyäkseen kohti yhden planeetan elämäntapoja. Yhden planeetan elämäntavoilla jokaiselle maapallon asukkaalle riittäisi materiaalisia luonnonvaroja kahdeksan tonnin verran. Tällä hetkellä keskivertosuomalaisen elämäntavan materiaalijalanjälki on kuitenkin 40 tonnia. Jos kaikki maapallon asukkaat kuluttaisivat kuten me, tarvitsisimme viiden planeetan luonnonvarat.

Lettenmeier ja hänen vetämänsä tutkijatiimit ovat kehittäneet materiaalijalanjäljestä yhden planeetan elämäntapojen ja niitä tukevien ratkaisujen suunnitteluvälineen.

Tutkimuksiin osallistuneet kotitaloudet pitivät 8 tonnin materiaalijalanjälkeä ymmärrettävänä mittana. He pystyivät sen avulla suunnittelemaan arkirutiininsa uudenlaisiksi. Ensimmäisessä pilotissa kotitalouksien materiaalijalanjäljet putosivatkin 25-54 prosentilla lyhyessä ajassa.

Kotitalouksien materiaalijalanjälkeä muokataan elämäntavoissa

Kotitalouksien materiaalijalanjälkeen vaikuttaa eniten, miten liikumme, miten ja missä asumme ja mitä syömme. Myös tulevaisuudessa tulemme syömään, asumaan ja liikkumaan, mutta se tapahtuu nykyistä resurssiviisaammin. Kestävä materiaalijalanjälki ei kuitenkaan toteudu pelkkien kotitalouksien voimin, vaan kotitalouksia pitää tukea tarjonnan, suunnittelun ja politiikan keinoin.

Esimerkiksi uudet, liha- ja maitotuotteita korvaavat kaurapohjaiset tuotteet auttavat kuluttajia pudottamaan syömisensä materiaalijalanjälkiä nykyisestä kuudesta tonnista kolmen tonnin tasolle.

Lisäksi vähitellen markkinoille tulevat talot, joissa pärjätään nykyistä vähemmillä asuinneliöillä, tukevat kestävää asumista. Materiaalijalanjäljen keventämiseen auttavat omalta osaltaan myös uudet ratkaisut energian tuotannossa ja kulutuksessa, esimerkiksi tuulivoima ja lämpöpumput.

Yhden planeetan liikkumista edistävät esimerkiksi uudet, liikkumista palveluna tarjoavat sovellukset. Niiden avulla voidaan vähentää riippuvuutta yksityisautoilusta, mikä onkin kahdeksan tonnin elämäntapojen yksi avain.

Suunnittelukehikko työkaluksi kahdeksan tonnin elämäntavan tavoitteluun

Jotta saadaan lisää kahdeksan tonnin elämäntapoja tukevia tuotteita, palveluja ja rakenteita, Lettenmeier esittelee väitöskirjassaan yhden planeetan (Design for One Planet, Df1P) suunnittelukehikon. Kehikko esittelee tuotesuunnittelijoille, palvelumuotoilijoille sekä infrastruktuurin ja viestinnän suunnittelijoille toimenpiteitä, jotka auttaisivat kuluttajia syömään, asumaan ja liikkumaan kestävämmin. Mitä enemmän tekniikkaa ja infrastruktuuria pystytään yhdistämään elämäntapojen muutokseen, sitä enemmän ja monipuolisemmin jää tilaa yksilöllisille ratkaisuille tulevaisuuden elämäntavoissa.

Suunnittelukehikon tarkoituksena on innostaa muotoilijoita ja suunnittelijoita ottamaan huomioon ainoan planeettamme asettamat rajat omassa työssään, ja auttaa heitä keskittymään kestävän kulutuksen olennaisiin osa-alueisiin. Lettenmeier toivoo, että väitöskirja auttaa suunnittelijoita ja muotoilijoita ymmärtämään ja ottamaan haltuunsa ne valtavat mahdollisuudet, jotka heillä on kestävien elämäntapojen edistämisessä.

Väitöskirja on esillä Aalto-yliopiston Learning Hub Arabiassa, Hämeentie 135 C, 5. krs, huone 570 viimeistään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta.