Muotoilun tutkimus

Muotoilun laitoksen tutkimusaloja ovat käyttäjäkeskeinen muotoilu ja konstruktiivinen muotoilun tutkimus. Käyttäjäkeskeisen muotoilun alalla avainsanoja ovat yhteissuunnittelu, palvelumuotoilu, ja käyttäjäkokemus. Konstruktiivinen muotoilun tutkimus sisältää taiteellisen tutkimuksen, uusien teknologioiden ja materiaalien muotoilullisen tutkimuksen sekä toimintatutkimukseen perustuvan muotoilumenetelmien ja -lähestymistapojen kehittämisen. Muotoilun laitoksella tutkitaan myös muotoilustrategian ja innovoinnin kysymyksiä ja kestävää kehitystä muotoilun näkökulmasta.

Laitoksella annetaan monipuolista tohtorikoulutusta, jossa edellisten teemojen lisäksi voi suuntautua muotoilun kulttuurisiin kytkentöihin. Kulttuurinen muotoilun tutkimus kattaa useita humanistisen tutkimuksen lähestymistapoja muun muassa muotoilun historia sekä muotoilun ammattien ja arvojen tutkimus.
 
Tutkimusyksikön kansainvälinen henkilöstö koostuu noin 30 professoreista, tutkijatohtorista ja tohtoriopiskelijata. Tutkijat työskentelevät seuraavissa kuudessa tutkimusryhmässä:
 

  • Fashion/Textile Futures
  • Embodied Design Group
  • Empirica – Research on art, design and culture
  • Encore – Engaging co-design research
  • INUSE - The users and innovation research group
  • NODUS – Sustainable design research group
  • SDIM - Strategic Design Integration and Management Group


Tutkimusyksikön hankkeet yltävät  muotoilun perustutkimuksesta soveltavaan tuote- ja palvelukehitykseen. Tutkimusryhmät työskentelevät laitoksen maisteriohjelmien kanssa kehittäen tutkimukseen perustuvaa muotoilukoulutusta.

Lisätietoja  designresearch.aalto.fi
 
Yhteystiedot: Professori Sampsa Hyysalo

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 07.09.2016.