Opiskelu

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu tarjoaa ohjelmissaan ja pääaineissaan korkeatasoista opetusta monipuolisesti ja opiskelijalähtöisesti. Korkeakoulumme toteutti sekä kandidaatti- että maisteritason tutkinnonuudistuksen syksystä 2014 alkaen.

Uudistuneet tutkintorakenteet tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden syventyä opinnoissaan joko oman pääaineensa tai maisteriohjelmansa alaan tai hyödyntää Aalto-yliopiston monialaista opetustarjontaa sivuainevalinnoissaan ja vapaasti valittavissa opinnoissaan. Korkeakoulumme oma sivuainetarjonta on laaja, ja useat sivuaineet toteutetaan yhteistyössä muiden Aalto-yliopiston korkeakoulujen kanssa. Lisäksi opiskelija voi hakeutua sivuaineopintoihin muihin suomalaisiin yliopistoihin JOO-opintojen kautta, tai suorittaa osan opinnoistaan kansainvälisessä vaihdossa. 


Muotoilun laitoksen opetus ja tutkimus on kansainvälisesti tunnustettua, laaja-alaista ja moniarvoista. Keskeisiä arvojamme ovat ihmiskeskeisyys, kestävä kehitys, paremman asuin- ja elinympäristön luominen sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Toimintamme perustuu asiantuntijuuteen, kansalliseen kulttuuriseen pääomaan sekä dynaamisiin kansainvälisiin yhteyksiin. Laitoksen ydintehtäviä ovat muotoilualan tutkimus, taiteellinen toiminta ja opetus. Teemme tutkimustyötä yhteistyössä muiden laitosten, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä eri alojen yritysten kanssa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Laitos tarjoaa toimijoilleen ja yhteistyökumppaneilleen toimintaympäristön, jossa tutkimustoiminta ja opetus on integroitu toisiinsa ja niiden yhteistyö synnyttää jatkuvasti uutta.
 

Muotoilun laitoksella kandidaattiopintojen pääaineeksi voi valita joko Muotoilun, Muodin tai Sisustusarkkitehtuurin.  Maisteriopintoja voi suorittaa joko Collaborative and Industrial Design, Fashion, Clothing and Textile Design tai Product and Spatial Design koulutusohjelmassa. Lisäksi laitos tarjoaa opetusta kahdessa Aalto tason maisteriohjelmassa, jotka ovat International Design Business Managment ja Creative Sustainability.

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 10.11.2016.